زمین

جزئیات بیشتر در ادامه

: مرتب سازی بر اساس
  • شماره ملک
  • تاریخ
  • مساحت
  • قیمت
  • تعداد تصاویر

زمین1250متر قطعه672

گمرک

0Bedroom
0Bathroom
0Picture
زمین به متراژ1250متر از اراضی گمرک سند شش دانگ
شماره آگهی : 846
309.000.000 تومان

زمین1250متری قطعه573

گمرک

0Bedroom
0Bathroom
0Picture
زمین به متراژ1250متر قطعه573 از اراضی گمرک جهت تکمیل اطلاعات از موقعیت ومشخصات منطقه و زمین به بخش اطلاعات مناطق غرب شهریار که در سایت ما موجود است مراجعه نمایید.
شماره آگهی : 845
0 تومان

زمین به متراژ 201متر قطعه57

گمرک

0Bedroom
0Bathroom
0Picture
زمین201 متر قطعه 57 از اراضی گمرک جهت تکمیل اطلاعات از موقعیت ومشخصات منطقه و زمین به بخش اطلاعات مناطق غرب شهریار که در سایت ما موجود است مراجعه نمایید.
شماره آگهی : 844
160.000.000 تومان

زمین قطعه 701 در گمرک شهریار

گمرک, شهریار, گمرک

0Bedroom
0Bathroom
0Picture
زمین625 متری قطعه701 در گمرک شهریار با کاربری تجاری قیمت متری2500000تومان .
شماره آگهی : 843
1.562.500.000 تومان

زمبن1250متر در گمرک شهریار قطعه672

گمرک, شهریار, گمرک

0Bedroom
0Bathroom
0Picture
زمین به متراژ1250متر در اراضی گمرک شهریاربا کاربری خدماتی جهت تکمیل اطلاعات در مورد موقعیت و مشخصات منطقه و زمین به بخش اطلاعات مناطق غرب شهریار که در سایت ما موجود است مراجعه نمایید.
شماره آگهی : 842
700.000.000 تومان

زمین با متراژ1250متر در گمرک شهریار قطعه 603

گمرک, شهریار, گمرک

0Bedroom
0Bathroom
0Picture
زمین قطعه 603 با متراژ1250متر از اراضی گمرک شهریار جهت تکمیل اطلاعات در مورد موقعیت و مشخصات منطقه و زمین به بخش اطلاعات مناطق غرب شهریار که در سایت ما موجود است مراجعه نمایید.
شماره آگهی : 841
1.100.000.000 تومان

زمین 1250متر در گمرک شهریار قطعه503

گمرک, شهریار, گمرک

0Bedroom
0Bathroom
0Picture
زمبن با متراژ1250 از اراضی متطقه گمرک شهریار جهت تکمیل اطلاعات در مورد موقعیت و مشخصات منطقه و زمین به بخش اطلاعات مناطق غرب شهریار که در سایت ما موجود است مراجعه نمایید.
شماره آگهی : 840
1.000.000.000 تومان

زمین با متراژ1250متر از اراضی گمرک شهریارقطعه 504

گمرک, شهریار, گمرک

0Bedroom
0Bathroom
0Picture
زمین1250متری ازداراضی منطقه گمرک شهریارقطعه 504 جهت تکمیل اطلاعات در مورد موقعیت و مشخصات منطقه و زمین به بخش اطلاعات مناطق غرب شهریار که در سایت ما موجود است مراجعه نمایید.
شماره آگهی : 839
1.000.000.000 تومان

زمین 1250متر از اراضی گمرک شهریار قطعه698

گمرک, شهریار, گمرک

0Bedroom
0Bathroom
0Picture
زمین به متراژ1250متر از اراضی منطقه گمرک شهریار قطعه 698 جهت تکمیل اطلاعات در مورد موقعیت و مشخصات منطقه و زمین به بخش اطلاعات مناطق غرب شهریار که در سایت ما موجود است مراجعه نمایید.
شماره آگهی : 838
1.500.000.000 تومان

زمین 1250متر از اراضی گمرک شهریار قطعه654

گمرک, شهریار, گمرک

0Bedroom
0Bathroom
0Picture
یک قطعه زمین به متراژ1250متر از اراضی منطقه گمرک شهریار قطعه 654 جهت تکمیل اطلاعات در مورد موقعیت و مشخصات منطقه و زمین به بخش اطلاعات مناطق غرب شهریار که در سایت ما موجود است مراجعه نمایید.
شماره آگهی : 837
1.200.000.000 تومان

زمین 1250متر از اراضی گمرک شهریار قطعه538

گمرک, شهریار, گمرک

0Bedroom
0Bathroom
0Picture
زمین با متراژ1250متر از اراضی منطقه گمرک شهریار قطعه 538 جهت تکمیل اطلاعات در مورد موقعیت و مشخصات منطقه و زمین به بخش اطلاعات مناطق غرب شهریار که در سایت ما موجود است مراجعه نمایید.
شماره آگهی : 836
0 تومان

زمین 254متر از اراضی گمرک شهریارقطعه 96

گمرک, شهریار, گمرک

0Bedroom
0Bathroom
0Picture
زمین به متراژ254متر از اراضی منطقه گمرک شهریارقطعه 96 قابل معاوضع با باغ ویلا جهت تکمیل اطلاعات در مورد موقعیت و مشخصات منطقه و زمین به بخش اطلاعات مناطق غرب شهریار که در سایت ما موجود است مراجعه نمایید.
شماره آگهی : 835
0 تومان

زمین 625متر از اراضی گمرک شهریار قطعه539

گمرک, شهریار, گمرک

0Bedroom
0Bathroom
0Picture
زمین به متراژ625متر از اراضی منطقه گمرک شهریار قطعه539 با سند سه دانگی جهت تکمیل اطلاعات در مورد موقعیت و مشخصات منطقه و زمین به بخش اطلاعات مناطق غرب شهریار که در سایت ما موجود است مراجعه نمایید.
شماره آگهی : 834
0 تومان

زمین فروشی قطعه463

گمرک, شهریار, گمرک

0Bedroom
0Bathroom
0Picture
زمین به متراژ1250متر در اراضی گمرک شهریارقطعه 463 با سند شش دانگی جهت تکمیل اطلاعات در مورد موقعیت و مشخصات منطقه و زمین به بخش اطلاعات مناطق غرب شهریار که در سایت ما موجود است مراجعه نمایید
شماره آگهی : 833
0 تومان

زمین 1250متری

گمرک, شهریار, گمرک

0Bedroom
0Bathroom
0Picture
دو قطعه زمین 625متری با کاربری تجاری در اراضی کمگ شهریار جهت تکمیل اطلاعات در مورد موقعیت و مشخصات منطقه و زمین به بخش اطلاعات مناطق غرب شهریار که در سایت ما موجود است مراجعه نمایید
شماره آگهی : 832
250.000.000 تومان

زمین بایر به متراژ8000متر

شهریار

0Bedroom
0Bathroom
0Picture
زمین بایر به متراژ8000متر از اراضی شهریار دارای سند شش دانگ جهت تکمیل اطلاعات در مورد موقعیت و مشخصات منطقه و زمین به بخش اطلاعات مناطق غرب شهریار که در سایت ما موجود است مراجعه نمایید
شماره آگهی : 831
0 تومان
44 : نتایجتعداد نمایش در هر صفحه