شهرک والفجر شهریار

شهرک والفجر (زمرد  ویلای سابق)شهریار

شهرک والفجر و یا زمرد ویلای سابق یکی از شهرک های قدیمی غرب شهریار می باشد که با توجه به خصوصیات منحصر به فرد این شهرک مورد توجه خریداران باغ و یا باغ ویلا در منطقه قرار گرفته است.

این شهرک در قبل از انقلاب اسلامی و با توجه به طرح کمربند سبز تهران به منظور ساخت باغ ویلا احداث گردیده است اما بعد از سال 1357 و انقلاب شکوهمند اسلامی به دلیل اجرا نشدن طرح کمربند سبز تهران در این شهرک زیبا سوله و کارخانه هایی پدید آمدند اما با اجرای طرح خروج واحدهای صنعتی از شعاع 120کیلومتری تهران مجدداَ تبدیل این شهرک به کاربری اصلی یعنی شهرک ویلایی در حال انجام است.

این شهرک از دو خیابان اصلی 30 و 20متری و 13خیابان فرعی تشکیل شده است در نقشه کلی این شهرک دو میدان وجود دارد اما در حال حاضر یکی از میدان ها به چشم می آید.این شهرک دارای 683قطعه 1000 و 1200متری می باشد اما به  دلیل استفاده نشدن از بسیاری از قطعات تعداد قطعات کمی حدودا 200قطعه دارای امکانات و آباد شده است.

از خصوصیات ظاهری این شهرک می توان درختان چنار سر به فلک کشیده در بلوار 20متری و کوچه های بن بست آن نام برد.

شهرک والفجر دارای درب نگهبانی در ورودی و گشت شب می باشد و به همین دلیل مورد پسند علاقمندان قرار می گیرد.

شهرک والفجر دارای یک چاه اختصاصی آب می باشد که هزینه آن بصورت شارژ سالیانه می باشد و آب این شهرک را تامین می نماید.از معایب این شهرک نیز به وجود واحدهای صنعتی میتوان اشاره کرد که با توجه به توضیحات فوق در حال کمتر شدن این واحدها می باشیم.

در زیر نقشه ی قطعات و موقعیت جغرافیایی شهرک والفجر موجود می باشد.

نقشه تفکیکی شهرک والفجر شهریار

 

ورودی شهرک والفجر شهریار

20 متری اصلی شهرک والفجر